26/01/2017: Informació per Presentacions Orals y Pòsters de la Jornada 20 anys d'Àgora d'Infermeria

Procès d'Inscripció

Estudiants d’Infermeria 18 €
Estudiants d’Infermeria d’Entitats Col·laboradores 15 €
Professionals d’Infermeria 35 €
Professionals d’Infermeria d’Entitats Col·laboradores 25 €

La quota inclou

  • Certificat d’assistència.
  • Documentació.
  • Subscripció revista digital Àgora d’Infermeria disponible a partir de la inscripció a la Jornada i tot l’any 2017.

1. Fer transferencia bancaria a:

  • ÁGORA DE ENFERMERÍA SL
  • Número de compte: Banc de Sabadell, ES76-0081-0012-15-0001803383.
  • Fent constar: Nom i cognoms i Jornada 20 anys.

2. Omplir formulari

Document del justificant de transferència (pdf, digitalitzat o foto).


Inscripció oberta.

Més informació contactar: